INLEIDING

OVERZICHT

BIBLIOGRAFIE


INLEIDING


De geschiedenis van de gemeente Heumen is aanzienlijk langer en rijker dan men wellicht denkt. Een heuvelrug die zijn ontstaan aan de ijstijd dankt, een rivier die eeuwenlang heeft gemeanderd, prehistorische grafvelden, een Romeinse weg en wachttoren, middeleeuwse kastelen, iedere periode uit onze vaderlandse geschiedenis heeft in onze gemeente zijn sporen achtergelaten.

In deze canon van Heumen worden de belangrijkste feiten en ontwikkelingen van die rijke historie geschetst en geïllustreerd met gravures, kaarten, oude foto's en ander beeldmateriaal. Onze aandacht gaat niet alleen uit naar gebeurtenissen als de Tachtigjarige Oorlog of de Tweede Wereldoorlog maar ook naar onderwijs, zorg, cultuur en sport, kortom naar alles wat in het leven van de inwoners van vroeger en nu een rol heeft gespeeld en speelt.

Het idee van een canon voor Heumen is ontstaan in 2014 bij historicus Ben Boersema. Hij droeg al snel de fakkel over aan kunsthistoricus Leo Ewals die zich verzekerde van de steun van historicus Jan Willemsen en neerlandicus Geert Dibbets. Samen hebben zij het stramien opgezet van de 50 vensters. Het is volgens een beproefde formule, die in Nederland zijn waarde heeft bewezen. Voor de invulling van de vensters is bovendien een beroep gedaan op leden van de werkgroepen en instellingen die samen het Erfgoedplatform Gemeente Heumen vormen.

De website van de canon, die beheerd wordt door Paul Verheijen, is een dynamische. Men vindt er de vensters zoals ze het afgelopen jaar zijn ontstaan in dialoog met diverse betrokkenen. In de loop van de komende maanden zullen ze verder uitgewerkt kunnen worden en zullen de illustraties gecompleteerd worden.

Deze canon is bestemd voor een breed publiek. Ieder die in onze gemeente woont, heeft gewoond of komt te wonen en zich afvraagt hoe de gemeente zich in de loop der tijden ontwikkeld heeft, kan er iets van zijn of haar gading vinden. Voor scholieren worden in een volgend stadium lessen samengesteld, die worden 'opgehangen' aan de vensters. Met een overzicht van gebruikte literatuur zal de canon bovendien een startpunt kunnen zijn voor verdere verdieping.

Het is de bedoeling om deze canon uiteindelijk in boekvorm op de markt te brengen als deel in de historische reeks van het Erfgoedplatform Gemeente Heumen. We hopen daarmee dat de boeiende historie van het zuidelijk deel van het Rijk van Nijmegen voor velen toegankelijk wordt.
Suggesties voor aanvullingen en verbeteringen sturen aan Leo Ewals.

Leo Ewals, Heumen, 2017

Contact:info@canonvanheumen.nl
© 2016-2018 Erfgoedplatform Gemeente Heumen